Comunicat de la sectorial d’immigració de l’ANC contra les agressions xenòfobes

Davant els insults i agressions masclistes, islamòfobes i racistes que va patir la setmana passada la regidora Fàtima Taleb de Badalona, amb el greu perill que aquestes actituds representen per a la bona convivència pacífica que caracteritza la nació catalana, la Sectorial d’Immigració de l’ANC expressa públicament el seu rebuig, i condemna tota mena d’expressions i manifestacions de caràcter discriminatori per raó d’origen, creença o gènere.

L’àmbit públic de la nostra societat està en risc de perdre la seva condició de lloc de convivència i consensos de polis, per a convertir-se en àmbits de violència política verbal i de vulneració impune dels DDHH.

La Sectorial d’immigració se solidaritza amb la regidora Fàtima Taleb i totes les persones víctimes d’atacs perpetrats contra un dels valors més preuats de la condició humana, que és la seva dignitat. Tanmateix, aquesta sectorial emplaça la resta dels òrgans de l’ANC a sumar-se a tots els actes de rebuig i condemna que s’organitzin al respecte.

Instem la ciutadania a denunciar i rebutjar amb tota fermesa qualsevol actitud ofensiva contra la dignitat humana i a preservar aquest pluralisme social i polític que forneix la nostra societat d’orgull i exemplaritat dilatadament contrastables.

Exigim a les autoritats tant polítiques com jurisdiccionals, cadascuna des dels seus respectius àmbits de responsabilitat, actuar sense embuts per tal de prevenir, sancionar i corregir amb caràcter exemplar aquesta mena de comportaments antisocials, per a la salvaguarda de la cohesió social com a valor essencial de tota comunitat administrativa.

Barcelona, 1 de febrer de 2017

SECTORIAL D’IMMIGRACIÓ  ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA