Recull de premsa 18 octubre 2012

RECULL DE PREMSA ANC – 18 OCTUBRE 2012

SECRETARIAT NACIONAL DE L’ANC – COMUNICACIó

NOTA de Meteoròlegs i climatòlegs per la independència

Assemblea sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana

17 d’octubre 2012

Després de llegir les declaracions del director de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET),

Daniel Cano

i que han estat publicades al diari La Vanguardia,

l’Assemblea sectorial de meteoròlegs i climatòlegs per la independència

vol recordar al catalans

que l’actual Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

és hereu de l’organisme del mateix nom que va crear la Mancomunitat de Catalunya l’any 1921,

i que fou clausurat i desmantellat l’any 1939.

El primer Servei Meteorològic de Catalunya era considerat en l’àmbit internacional com un organisme de ple dret i el seu director, Eduard Fontserè, assistia a les reunions de coordinació de l’Organització Meteorològica Internacional, precursora de l’actual Organització Meteorològica Mundial, com qualsevol altre director d’un servei meteorològic estatal.

El director d’AEMET, Sr. Cano, afirma que hi ha una col·laboració molt intensa des de l’any 2002. Però és conegut per tothom que la col·laboració només ha anat sempre en un sentit. De Espanya cap a Catalunya sempre han sorgit problemes, pegues i impediments, com ara l’incompliment reiterat del conveni de col·laboració, la instal·lació d’estacions meteorològiques automàtiques al mateix municipi on l’SMC ja en tenia una, o l’amenaça als observadors d’estacions manuals de retirar-los l’instrumental si cedien dades a l’SMC. També diu que els serveis estatals no es poden fusionar amb altres autonòmics.

La sectorial de Meteoròlegs i climatòlegs per la independència no vol un SMC fusionat amb l’AEMET, sinó que vol un Servei Meteorològic potent, viu i creatiu, que mantingui la seva identitat, capaç de treballar colze a colze amb els altres països. Un SMC que ha de tenir com a motor la societat catalana, que el nodreix diàriament d’informació i al servei de la qual està.

L’SMC té actualment 70 treballadors i un pressupost de 5,27 milions d’euros (que es converteixen en uns 6 milions si es comptabilitzen els ingressos propis). L’AEMET té un pressupost de 70 milions d’euros (que augmenta fins a 86 milions si se sumen els ingressos propis) i una plantilla de 1.400 treballadors. Per tant, l’AEMET costa 1,49€ € a cada habitant d’Espanya (on malauradament encara ens hi hem d’incloure), mentre que l’SMC costa 0,69 € a cada habitant de Catalunya. Això vol dir que l’SMC costa menys de la meitat que l’AEMET, fet que il·lustra que a Catalunya ja fem més amb menys.

El Sr. Cano també diu que “l’SMC centra la seva activitat en fer prediccions per a Catalunya i col·labora en donar alertes al ciutadà per situacions anòmales”, però el cert és que l’SMC és qui activa els avisos de Protecció Civil a Catalunya, i no l’AEMET, a banda de treballar en àmbits molt diversos com ara la recerca en el canvi climàtic, elaborant escenaris climàtics futurs i en el rescat de sèries climàtiques antigues.

Eduard Fontserè creia fermament en el potencial científic de Catalunya i en el paper que aquesta havia d’exercir en el món. Seves són les paraules dirigides als joves estudiants l’any 1968: “Catalunya dins el món i progressant amb tot el món, aquesta ha d’ésser la vostra divisa” Això és el que el meteoròlegs i climatòlegs per la independència volem.

https://www.facebook.com/pages/Meteor%C3%B2legs-i-climat%C3%B2legs-per-la-independ%C3%A8ncia/323210384391228?ref=stream

Continua llegint