El futur de les pensions. Un bany de realitat

13/12/12:  Manuel Cardeña i Lluís Bonet, de Sobirania i Justícia, ens ha fet una radiografia de la situació.

“El cobrament de les pensions son un dret adquirit que res ni ningú podrà canviar.”
“L’estat espanyol es veuria obligat a negociar el traspàs dels drets i els expedients que ara son a mans de la Tresoreria General de la Seguretat Social i al repartiment del que hi hagi al Fons de reserva.   Formarà part de la negociació en el seu conjunt.”
“Els Sistema de Pensions espanyol es de repartiment.  Es a dir, els qui treballen aporten per pagar les pensions.
Fins ara, hi ha hagut superàvit, en gran part gràcies a les aportacions de Catalunya.   Actualment amb la crisi i les pre-jubilacions, hi ha dèficit tan a Espanya com a Catalunya, per la qual cosa s’ha de fer servir el Fons de Reserva.
Per tornar a recuperar l’equilibri, l’atur ha de baixar.”
“Pel seu teixit productiu Catalunya pot aconseguir-ho, però li calen altres polítiques i els recursos que ara marxen cap a Espanya i no tornen.”
“Caldrà, però, en el futur, plantejar-se un canvi en el sistema. Els avenços tecnològics i la demografia ens hi obligaran.”
DSC04726