La teoria de control i la independència de Catalunya

Terrassa per la Independència (TxI)

Tal com vàrem anunciar, el passat dilluns 14 de gener, en Josep Amat va parlar de la independència de Catalunya des del seu particular punt de vista. Ens va explicar com l’Estat Espanyol ha estat i està aplicant les tècniques clàssiques de control de sistemes per extreure el màxim de diners de Catalunya i a la vegada no deixar que l’economia catalana no superi excessivament a la de la resta de l’estat. És a dir, l’espoli del país des del punt de vista del control d’un sistema complex. Molt interessant.

View original post