Manifest pel dret a decidir a Barberà del Vallès

Després de la creació de la secció territorial de l’ANC a Barberà del Vallès i les primeres accions dutes a terme, vam considerar necessari donar-nos a conèixer als ciutadans del nostre municipi, a tots ells a través d’un enviament massiu d’un manifest a favor del dret a decidir.

Amb l’ànim de fer entendre les coses i evitar discursos demagògics, expliquem les raons per les quals volem i cal decidir en aquest moment (referències a la història de Catalunya com a poble, voluntat clara d’asfíxia financera per part de l’Estat espanyol i conseqüent eliminació de les competències de la Generalitat per canviar el model de societat catalana que democràticament hem construït).

Donat el perfil de ciutadà que tenim a Barberà, vam considerar oportú presentar el text tant en castellà com en català, fent èmfasi en què tots som part d’aquest poble independentment d’ideologies, orígens, nacionalitats, etc i al·ludint a la necessitat de pacifisme i respecte als diferents posicionaments. En referència a aquest segon factor, vam considerar molt convenient reflectir una certa transversalitat de la societat envers aquest tema i, per aquesta raó, vam buscar la complicitat de diferents entitats: partits polítics, sindicats, església, associacions de veïns, AMPAs, cases regionals andaluses/extremenyes etc.

Més endavant, pretenem fer arribar als ciutadans un altre text de contingut pedagògic en favor, aquest cop, d’un estat propi.

Josep Del Moral

Comunicació i relació externa.

20130918-173526.jpg

20130918-173544.jpg