9 de juliol a Sant Cugat, Saül Gordillo presentarà ‘Sobirania.cat’ amb Raül Romeva

Sant Cugat per la Independència (SCxI)

Presentació del Llibre Sobirania.cat d’en Saül Gordillo.
Dimecres 9 de Juliol a les 19:30 al Café Auditori de Sant Cugat amb en Raül Romeva i Xavier Fornells.

Notícia a Cugat.cat: Saül Gordillo presentarà ‘Sobirania.cat’ dimecres 9 de Juliol amb Raül Romeva

targeto_sobirania_cugat

View original post

Concurs de fotografia “El millor balcó indepe de la galàxia sideral”

Més informació: http://www.ancgranollers.org 

 

L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA DE GRANOLLERS (ANC GRANOLLERS) convoca el primer concurs de fotografia de balcons independentistes d’arreu del món i més enllà.

Posa guapo el teu balcó indepe, fotografia’l i envia’ns-el! Fotografia’n també d’altres que t’agradin i envia’ns-els!

Bases

1. Objectius

L’objectiu principal d’aquest concurs és fer participar les ANC de l’exterior de Catalunya amb les del propi país, fer veure a tothom que som pertot arreu i que ens enorgullim dels nostres signes d’identitat.

Una altra finalitat d’aquest concurs és servir de base per a la realització d’una exposició itinerant que reculli una selecció de les fotografies presentades a concurs.

2. Temàtica

El tema d’aquest concurs de fotografia és la manera d’engalanar els balcons amb la nostra senyera estelada i/o d’altres signes de la nostre identitat als Països Catalans, al món i a la galàxia sideral.

3. Participants

La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona aficionada o professional de la fotografia, excepte les persones responsables de l’organització del concurs.

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies en total.

4. Categories

Es fixen quatre categories:

a) BALCONS: fotografies que il•lustren com adornem els balcons els catalans amb els nostres emblemes (senyera, estelada, banderola urna).

b) FINESTRES: fotografies que il•lustren com adornem les finestres els catalans amb els nostres emblemes (senyera, estelada, banderola urna).

c) IMAGINATIVES: imatges imaginatives amb l’estelada i/o la banderola urna com a tema principal.

S’estableix una quarta categoria especial, la categoria juvenil, a la qual entraran les fotografies de tots els participants nascuts després del 31 de desembre de 1998 (és a dir que faran com a màxim 16 anys durant el 2014).

5. Inscripció

Per inscriure’s només cal enviar les dades al Facebook (ancgranollers) o al correu electrònic de l’ANC Granollers ( granollers@assemblea.cat ) o al formulari adjunt a aquestes bases al web http://www.ancgranollers.org 

.Cal deixar-hi nom, cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic, edat, número de DNI, població i comarca o país i galàxia a què pertanys.

6. Termini d’admissió de fotografies

El termini de recepció de fotografies finalitza el dia 10 de novembre de 2014.

7. Format

Les fotografies s’hauran de presentar en format digital, concretament en format JPG, amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més llarg i una mida màxima de fitxer de 2 Mb.
S’admetran fotografies en color, en blanc i negre i virats.
No s’acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades digitalment de manera que s’alteri el contingut de les imatges. No es considera manipulació els processos de revelat (digital o químic) de les imatges.

8. Recepció de fotografies

Les fotografies es podran fer arribar de dues maneres:

a) A través de la xarxa Internet: Mitjançant el Facebook (ancgranollers) o bé per correu electrònic(granollers@assemblea.cat ).

b) Per correu ordinari, o portant-les directament a l’ANC: cal fer arribar un CD o un DVD amb les fotografies a l’ANC (c/ de Sant Jaume, 97 – 08401 Granollers). El CD o el DVD haurà d’anar etiquetat amb els noms dels arxius que conté i caldrà adjuntar nom i adreça del participant i telèfon de contacte. Un mateix CD o DVD pot contenir fotografies de diferents participants.

No s’admetran a concurs fotografies presentades de cap altra manera.

9. Jurat

El jurat estarà format per tres persones relacionades amb la fotografia i Catalunya. La seva decisió serà inapel•lable i podrà declarar desert qualsevol premi.

10. Premis

Es concediran els premis següents:

  • Premi a la millor fotografia de la galàxia sideral: lot material independentista per valor de 100 € i diploma.
  • Premi a la millor fotografia de balcons indepe: lot material independentista per valor de 50 € i diploma.
  • Premi a la millor fotografia de finestres indepe: lot material independentista per valor de 50 € i diploma.
  • Premi a la millor fotografia imaginativa: lot material independentista per valor de 50 € i diploma.
  • Premi a la millor fotografia juvenil: lot de productes i diploma.
  • Menció especial: les fotografies mereixedores de la menció especial són fotografies seleccionades per formar part de l’exposició itinerant.

11. Lliurament de premis

El veredicte es farà públic el dia del lliurament de premis i coincidirà amb la inauguració de l’exposició. Les dates i l’hora del lliurament de premis es publicaran a la pàgina web de l’ANC (www.ancgranollers.org).
Els finalistes i guanyadors del concurs seran avisats per mitjà d’una trucada telefònica o bé mitjançant correu electrònic un cop el jurat hagi pres el veredicte.

12. Pagament de premis

Un cop avisats els participants guanyadors, se’ls farà saber la forma de cobrament del premi. Amb aquesta finalitat, els participants autoritzen l’ANC perquè pugui trametre’ls totes aquelles informacions i/o comunicacions relatives al present certamen.

13. Exposició

Un dels objectius d’aquest concurs de fotografia és la realització d’una exposició itinerant que recollirà les fotografies guanyadores i les que hagin obtingut la menció especial. Aquesta exposició visitarà els diferents municipis d’arreu de Catalunya que ho sol•licitin.

14. Drets d’autor

Els participants declaren sota la seva responsabilitat que són els autors de les obres fotogràfiques presentades i que són responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren l’ANC de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit. L’enviament de les fotografies a l’ANC de Granollers ja pressuposa l’acceptació d’aquesta clàusula.

Els participants, en el supòsit de ser premiats, autoritzen expressament a l’ANC la reproducció i la utilització publicitària i la difusió del nom, cognoms i les dades tècniques de la fotografia, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb les exhibicions de les exposicions itinerants, sense dret de remuneració a excepció de l’entrega del premi (en el cas de les fotografies premiades) o la promoció de la fotografia (en el cas de les mencions especials). Sempre s’hi farà constar el nom de l’autor.
Així mateix, els participants guanyadors i aquells a qui correspongui la menció especial cedeixen els drets patrimonials de la propietat intel•lectual a l’ANC. Aquests drets comprenen l’explotació de les fotografies guanyadores i les que hagin obtingut menció especial amb finalitats relacionades amb el concurs o l’exhibició associada a aquest.

L’ANC podrà realitzar l’explotació dels drets per a altres finalitats amb caràcter onerós o amb caràcter gratuït, prèvia autorització de l’autor. La mencionada cessió s’efectua pel termini màxim de durada de l’exposició establerta a la clàusula 13.

15. Altres condicions

Els participants declaren que les fotografies presentades no han obtingut cap tipus de premi ni han estat finalistes en cap altre concurs, i responen davant de l’ANC de qualsevol tipus de dany i/o perjudici i indemnització que pogués derivar-se com a conseqüència de la falsedat o inexactitud d’aquesta declaració. L’enviament de les fotografies a l’ANC de Granollers ja pressuposa l’acceptació d’aquesta clàusula.

Els participants es fan responsables d’haver obtingut els drets d’imatge necessaris de les persones o béns que puguin aparèixer en les fotografies presentades, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren l’ANC de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit. L’enviament de les fotografies a l’ANC de Granollers ja pressuposa l’acceptació d’aquesta clàusula.

No s’acceptarà a concurs cap imatge que hagi comportat, per a la seva realització, el patiment o la destrucció d’algun ésser viu.
L’organització es reserva el dret de no acceptar les fotografies que no compleixin les condicions legals exigides pel concurs.

En el cas d’imatges d’animals en captivitat, caldrà fer esment d’aquesta circumstància.

No es retornarà cap material aportat per a la participació en el concurs.

16. Protecció de dades

D’acord amb allò disposat a la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, el participant accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer sota la responsabilitat de l’Assemblea Nacional Catalana de Granollers. Les esmentades dades han estat recollides per l’esmentada entitat amb les finalitats relacionades amb la promoció i la publicitació del present concurs i de l’exposició.

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a través d’escrit que podrà dirigir a l’ANC de Granollers, amb la referència “Compliment normatiu”.

17. Acceptació

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís de compliment d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.

L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.

Per a més informació truqueu al 687990447 o envieu un correu a granollers@assemblea.cat

Granollers, 1 de juliol de 2014

L’ANC fa una crida a la mobilització amb “Activa’t. Ara és l’hora!”

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciat la campanya ‘Activa’t. Ara és l’hora!’ per tal de mobilitzar l’independentisme i aconseguir que s’impliqui i treballi activament en els projectes de l’ANC. L’objectiu de l’Assemblea és el d’augmentar la massa de persones mobilitzades per tal d’encarar els propers mesos, determinants per al futur del país, amb el màxim de garanties i assegurar, així, que el SíSí s’imposi a la consulta del proper 9 de novembre. Així, l’ANC pretén instar als independentistes que encara no ho fan que passin de les paraules als fets i dediquin esforços a treballar pel procés polític ja que bona part de l’èxit és a les seves mans. Només amb l’esforç de totes les persones i la seva implicació

“Cada dia el país es posa en marxa per aconseguir la independència”

Per arrencar amb la campanya, l’Assemblea ha publicat un vídeo en què hi apareixen voluntaris duent a terme diversos tipus d’accions, des de sortir al carrer amb parades informatives per a convèncer a persones indecises; fins a la constitució d’una assemblea territorial a Riudecols, ja que era una de les poques que quedaven per constituir al Baix Camp. També hi apareix l’encesa d’una gran urna d’espelmes a la Plaça Catalunya, a Barcelona, la presentació de l’assemblea sectorial de l’Administració Pública de l’ANC a Girona o parades de Signa un Vot.

ANC_Activat