Informació per a les persones estrangeres residents a Catalunya amb dret a vot

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 10 D’OCTUBRE

 Persones estrangeres residents a Catalunya amb dret a vot

Tenen dret a vot:

 • Les persones estrangeres que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin UN ANY de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
 • Les persones estrangeres que siguin nacionals de tercers Estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de TRES ANYS immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Sol·licitud de vot

 • Aquestes persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant una sol·licitud expressa a la Comissió de Seguiment que els hi correspongui segons el seu domicili entre els dies 1 i 7 d’octubre. Terminis prorrogats.
 • Caldrà que presentin amb la sol·licitud la targeta d’identitat d’estrangers o el número d’identitat d’estranger, així com un document acreditatiu emès per l’Ajuntament o Ajuntaments que correspongui que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant els terminis esmentats.
 • Hi ha set Comissions de Seguiment a on hauran d’adreçar la seva respectiva presol·licitud.
 • Per saber quina és la Comissió de Seguiment per raó del seu respectiu domicili es pot consultar aquí
 • Es notificarà l’admissió o inadmissió de la sol·licitud quan es publiqui la llista de participants a partir del dia 10 d’octubre.
 • En el cas de no disposar de la documentació necessària dins del termini indicat per poder aportar-la amb la sol·licitud, es preveu un termini addicional per a la formulació d’esmenes entre els dies 10 i 13 d’octubre a través del formulari que s’haurà d’adreçar a la respectiva Comissió de Seguiment. El període de resolució d’esmenes finalitza el dia 14 d’octubre.

Al Vallès Occidental també es pot presentar la documentació als següents registres:

Cliqueu sobre el nom de l’oficina de registre per poder-ne conèixer l’horari d’obertura i el mapa d’ubicació

 

byhs-sfiyaa9lrs-jpg-large

5 comments on “Informació per a les persones estrangeres residents a Catalunya amb dret a vot

  • Lògicament aquesta informació més detallada us la pot donar la Generalitat que té la web dedicada a la consulta i el seu servei d’informació. Millor aneu a la font. Nosaltres difonem les informacions.

   M'agrada

Els comentaris estan tancats.