Informació per a les persones estrangeres residents a Catalunya amb dret a vot

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 10 D’OCTUBRE

 Persones estrangeres residents a Catalunya amb dret a vot

Tenen dret a vot:

  • Les persones estrangeres que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin UN ANY de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
  • Les persones estrangeres que siguin nacionals de tercers Estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de TRES ANYS immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Sol·licitud de vot

  • Aquestes persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant una sol·licitud expressa a la Comissió de Seguiment que els hi correspongui segons el seu domicili entre els dies 1 i 7 d’octubre. Terminis prorrogats.
  • Caldrà que presentin amb la sol·licitud la targeta d’identitat d’estrangers o el número d’identitat d’estranger, així com un document acreditatiu emès per l’Ajuntament o Ajuntaments que correspongui que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant els terminis esmentats.
  • Hi ha set Comissions de Seguiment a on hauran d’adreçar la seva respectiva presol·licitud.
  • Per saber quina és la Comissió de Seguiment per raó del seu respectiu domicili es pot consultar aquí
  • Es notificarà l’admissió o inadmissió de la sol·licitud quan es publiqui la llista de participants a partir del dia 10 d’octubre.
  • En el cas de no disposar de la documentació necessària dins del termini indicat per poder aportar-la amb la sol·licitud, es preveu un termini addicional per a la formulació d’esmenes entre els dies 10 i 13 d’octubre a través del formulari que s’haurà d’adreçar a la respectiva Comissió de Seguiment. El període de resolució d’esmenes finalitza el dia 14 d’octubre.

Al Vallès Occidental també es pot presentar la documentació als següents registres:

Cliqueu sobre el nom de l’oficina de registre per poder-ne conèixer l’horari d’obertura i el mapa d’ubicació

 

byhs-sfiyaa9lrs-jpg-large

6 d’octubre acte al Col·legi d’Advocats de Barcelona sobre la suspensió del TC

El proper dilluns, 6 d’octubre, a les 19h, al Col·legi d’Advocats de Barcelona, (C. Mallorca, 283) és farà aquest acte organitzat per la Comissió de Defensa.

El tema és:

La Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries, el Decrets 149/2014 i les resolucions del Tribunal Constitucional. Anàlisi jurídica

invitació