L’ANC davant la posició de l’Ajuntament de Cerdanyola respecte la consulta sobre el futur polític de Catalunya el proper 9 de novembre

ANC Cerdanyola

El ple municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola es va comprometre, en el marc de la moció de suport al 9N i per majoria de 14  vots a favor i 11 en contra, a “donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.” L’esmentada llei, aprovada per més de ⅔ del Parlament, ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional pel govern de l’Estat Espanyol i automàticament suspesa de forma cautelar per aquest òrgan.

Ahir 10 d’Octubre, l’Alcaldessa de Cerdanyola va fer pública una declaració institucional en la qual s’hi deia…

View original post 752 more words