Posicionament de l’Assemblea davant l’aprovació del nou pla de conca de l’Ebre per part del Govern Espanyol

El passat 07 de gener de 2016 el consell de Ministres va aprovar el Pla Hidrològic de l’Ebre, que fixa el cabal mínim de la conca, per reial decret i sense incorporar cap de les propostes de cabals consensuades a Catalunya en diversos processos participatius.
Davant d’aquest fet, l’Assemblea Nacional Catalana vol fer constar quin és el seu posicionament al respecte:

El procés de negociació per aprovar aquest nou pla hidrològic de conca no ha valorat en cap cas l’equilibri mediambiental del tram final del riu i del Delta ni les propostes i punts de vista de les diverses parts implicades de tot el territori afectat.

Considerem que aquest pla hidrològic de conca representa un nou atac frontal de l’estat espanyol ja que afecta a la capacitat de gestió dels nostres recursos naturals.

Una vegada més es posa de manifest que només amb les eines d’un estat independent podrem gestionar els nostres recursos naturals, podrem contribuir a l’equilibri territorial de les nostres comarques i podrem treballar per una economia sostenible.

Només esdevenint un estat independent amb plena sobirania, podrem convertir el conflicte en un assumpte d’abast internacional que haurà de ser negociat entre dos països, Catalunya i Espanya, en igualtat de condicions. 

Des de l’ANC donem suport a la manifestació convocada el 7 de febrer per la Plataforma en Defensa de l’Ebre i donarem suport a totes les actuacions pacífiques que s’emprenguin per tal d’aturar l’aplicació d’aquest pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

Lo riu és vida, l’aigua és vida, independència és llibertat.

Barcelona 20 de gener de 2016

  

El 7 de febrer, des del Vallès Occidental, anirem a l’Ebre a defensar el riu

Poseu-vos en contacte amb la vostra territorial del Vallès Occidental i afegiu-vos a la manifestació contra el Pla Hidrològic del PP. Sortiran autocars des del Vallès Occidental  per fer més còmode el desplaçament.

El 7 de febrer ens han de sentir.

Més informació:

Dinar

Els companys de l’Assemblea Territorial de les Terres de l’Ebre han organitzat una paella popular per a tots els assistents. Per obtenir el tiquet del dinar, les persones interessades o AT poden fer un ingrés fins el dia 2 de febrer , introduint nom i cognoms de la persona que fa l’ingrés, el nombre de persones que inscriu al dinar, posar concepte “Dinar dia 7 Terres de l’Ebre” i presentar el comprovant als organitzadors en el lloc del dinar.

El preu és de 13€ i el compte és el ES91 2100 0829 0102 0096 6175.

Reserveu autocar i/o dinar abans del 2 de febrer.