Comunicat de Terrassa per la independència sobre les votacions al ple del 29 de juny

Amb data 30 de juny de 2017 el Secretariat ANC – Terrassa per la Independència, emet el següent comunicat de premsa:

VALORACIÓ DEL TRACTAMENT DEL REFERÈNDUM AL PLE MUNICIPAL DEL 29 DE JUNY DE 2017 A TERRASSA

Quant a la proposta del PP:

  1. Valorem positivament el seu rebuig donat que pretenia que l’Ajuntament tanqués portes a la celebració del referèndum a la nostra ciutat.

Quant a la proposta del PSC considerem que:

  1. En les consideracions prèvies trobem que es fa una interpretació perversa de la tasca portada a terme pel Parlament de Catalunya per seguir el mandat democràtic que va donar una majoria independentista.
  2. Considerem que és un greu error qualificar d’il·legal el referèndum que serà convocat pel Parlament de Catalunya, òrgan màxim de la representació de la voluntat popular del país.
  3. Davant dels que creuen que no existeix una majoria social per a iniciar un procés d’independència, ens reafirmem en la idea que el referèndum és la millor eina per fer-ho evident.
  4. Seguir la legalitat no garanteix la democràcia com s’evidencia en els règims totalitaris. Les lleis han d’estar al servei de la democràcia per aprofundir-la, no per bloquejar-la.
  5. Ens sembla oportú que es sol·liciti tot l’assessorament que es cregui convenient al Secretari – recordant que no és un càrrec escollit per la ciutadania – però la decisió de NO bloquejar el referèndum és responsabilitat política que ha de ser presa pels representants del poble.

 

Davant d’aquesta moció presentada pel PSC volem expressar:

  1. La nostra preocupació per la manca de sensibilitat vers el principi d’equidistància entre els qui fem mans i mànigues amb mitjans precaris perquè tothom pugui votar, i els qui fan ús de tot el poder de l’estat per impedir-ho.
  2. La Legalitat mai no es pot imposar sobre la Legitimitat.
  3. A partir de l’anunci del proper 4 de juliol, no hi hauran excuses per posicions   ambigües i allunyades de la voluntat popular.

Des de l’ANC-Terrassa per la Independència vetllarem perquè l’Ajuntament segueixi el marc legal de què ens proveirà la llei del referèndum, que emana del Parlament de Catalunya, i que és l’única llei que ens garanteix el dret democràtic del vot.

El Secretariat

ANC – Terrassa per la Independència

image-8