Escriu cartes als presos polítics i als exiliats a aquestes adreces postals

Llista actualitzada el 3 de febrer

Aquestes són les adreces dels polítics catalans presos i a l’exili.

Trobareu més informació a la web dedicada als presos i a l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Podeu enviar cartes a aquestes adreces postals:

dyak_9cxqaao2tn.jpg-large