Aquestes són les adreces per escriure cartes als presos polítics i als exiliats

Llista actualitzada el 22 de desembre 2019

Aquestes són les adreces dels presos polítics i dels que són a l’exili.

Trobareu més informació a la web dedicada als presos i a l’Associació Catalana pels Drets Civils.

Podeu enviar cartes a aquestes adreces postals: