Escriu cartes als presos polítics i als exiliats a aquestes adreces postals

Llista actualitzada l’1 d’agost

Aquestes són les adreces dels polítics catalans presos i a l’exili.

Trobareu més informació a la web dedicada als presos clicant aquí.

Podeu enviar cartes a aquestes adreces postals: