Escriviu als presoners polítics i als exiliats a aquestes adreces postals

Llista actualitzada el 27 de març

Aquestes són les adreces dels polítics catalans presos.

Trobareu més informació a la web dedicada als presos clicant aquí.

Podeu enviar cartes a aquestes adreces postals: