12 desembre a Bellaterra: Davant les malalties degeneratives la solidaritat dels ciutadans no degenera

L’acte organitzat per Bellaterra per la Independència està vinculat a la Marató que anualment organitza TV3; una marató de renom internacional guanyat a pols durant els 21 anys d’edició.
El llarg currículum de la Dra. Matilde Calopa Garriga, neuròloga en actiu al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, es va plasmar en una didàctica ponència divulgativa sobre les més conegudes malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, Malaltia Huntington i Esclerosi Lateral Amiotròfica), davant l’auditori format per ciutadans de Bellaterra.
Malalties que per mort de les neurones poden venir a qualsevol edat, escurçant la vida dels pacients i que actualment encara se’n desconeixen les causes de la mort neuronal (el mecanisme d’apoptosi està alterat). “Són un grup de malalties que afecten la vida social, laboral i sentimental” diu la ponent, on els cuidadors directes també acaben sent “víctimes” de la malaltia.
Entre les habituals l’Alzheimer és més freqüent a partir dels 60 anys i amb un increment exponencial. No té tractament efectiu però sí que hi ha un protocol de mesures per minvar els riscs. En segon lloc, el Parkinson de causa desconeguda però lligada també a contaminants, (es dóna) sobretot al sexe masculí. Amb tractament farmacològic no es cura però es pot controlar (Levodopa). Ambdues són malalties lligades a l’envelliment de la població i al seu increment.
La malaltia Huntington també de causa genètica no té tractament; únicament consells (evitar la descendència) i prou.
Per a totes elles, la dieta és un factor que figura el tots els programes de neuroprotecció.
La investigació és un element cabdal per al control de les malalties neurodegeneratives. Ara per ara aquesta se centra en les causes de la neurodegeneració; en evitar la mort de les cèl•lules nervioses; en la restauració de les cèl•lules ja degenerades; i en trobar fàrmacs que puguin substituir (bloquejar) els neurotransmissors.
Tot i que respecte anys endarrere hi ha una notable millora de vida dels malalts, el camí a recórrer encara és llarg.
La presentació de l’acte i moderació final en torn de preguntes ha estat a càrrec del Dr. Antoni Mateu.
En col•laboració amb la Marató, l’organització ha deixat un sobre perquè cada assistent aporti la voluntat en solidaritat en la lluita contra les malalties neurodegeneratives.
Perquè la solidaritat no degenera!.

ANC Vallès Occd copia