Articles que els Rubinencs inclouríem en la Constitució Catalana

Aquests son els articles que els Rubinencs inclouríem en

la Constitució Catalana.

Recull fet el 6 de desembre en resposta a la Constitució espanyola en l’acte:

“Digues la teva”

Escriu la constitució catalana!

Desigs que poden esdevenir articles de la nostra carta magna. Hem respectat al màxim l’escrit original.

Bàsics:

 • Els drets humans han de ser els fonaments de la constitució catalana.

 • Vull una República catalana. I no tindrà exèrcit.

 • El poble aranès tindrà dret a la seva lliure autodeterminació.

 • Catalunya és un estat laic i republicà. La seva Constitució es podrà modificar en qualsevol moment si una majoria del Parlament així ho sol·licita.

 • Tothom serà igual davant la llei, igual que ho som davant Deu.

 • La llengua de Catalunya és el català.

 • Sanitat gratuïta per tothom. “Educació i sanitat públiques de qualitat”.

 • Els acords internacionals que es facin, hauran de garantir la sobirania i la independència de Catalunya. Les cessions de sobirania seran reversibles.

 • Una Catalunya lliure per tothom, una nació per sempre…

 Mon laboral:

 • Tothom té dret a un treball.

 • L’estat facilitarà la creació d’empreses.

 • Totes les empreses, tant públiques com privades, es dirigiran democràticament amb la participació igualitària de tots els treballadors.

 • Garantir els drets de les dones en la societat, la justícia i el món laboral.

 • Igualtat de salaris i condicions entre homes i dones.

 • L’estat garantirà llocs de feina pels joves universitaris graduats. I promourà “polítiques de retenció de talents”.

 • Cooficialitat de la llengua occitana, difondre-la i promocionar-la.
 • Un sou mínim digne.

Cultura, educació i infància:

 • Per una educació que ens ensenyi a pensar i no a obeir.

 • El català com a llengua oficial serà la “vehicular”.

 • Els infants són el nostre tresor i la millor inversió de futur. Educació de qualitat. “Ensenyament públic de qualitat”. “Un pueblo culto es el único modo de ser libre…”.

 • L’estat protegirà als menors d’edat i garantirà el seu bon desenvolupament físic i mental .

 • Despesa mínima del 4% per promoure la cultura catalana.

Altres:

 • Tot el parc de vivenda pública serà de lloguer (els diners de tots no poden beneficiar només a uns pocs).

 • Tothom té dret a una vivenda digna.

 • Quedaran fora de la llei les actituds absolutistes i xenòfobes. “ Condemnar Franco i els crims franquistes”.

 • Lleis més dures i estrictes contra la corrupció.

 • Tothom té dret a expressar-se en la seva llengua en llibertat.

 • Eleccions amb llistes obertes. La llei electoral inclourà una part de representació per llistes obertes.

 • La Constitució catalana subscriu la Carta de les Llengües Minoritàries.

 • L’estat garantirà la llibertat religiosa que beneficiï la convivència social i exercirà el control d’aquells sectarismes i fanatismes que posin en perill la salut mental (o la integritat) de les persones.

 •   L’estat garantirà els drets de totes les persones amb discapacitats, físiques, psíquiques o sensorials i treballar en favor del seu desenvolupament en la societat.

 • Tothom té dret a expressar la seva sexualitat lliurement i l’estat donarà suport a qualsevol tipus d’unió convivencial.

 • Tots els animals seran objecte de respecte i especial protecció contra el maltractament.

 • Polítiques socials per promoure la natalitat.

 • Tothom té dret a una mort digna.

Els menors d’edat també van voler opinar:

Que mai avantposem les banderes i nacionalitats davant dels drets i l’amor a totes les persones.

Una casa de dinero. Alejandro (6 anys).

Una muntanya de regals per tots els nens pobres.