L’actor Toni Albà signa el Dret de Petició a Bellaterra

Dins la campanya “Signa un vot per la independència”, i en el transcurs de la representació Ser o no ser a Bellaterra el diumenge 9 de juny, l’actor Toni Albà va encapçalar la recollida de signatures pel Dret de Petició, dret reconegut per la Constitució espanyola (art. 29), l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 29.5e) i regulat per la Llei Orgànica 4/2001.
Ciutadans de Bellaterra, Viladecavalls, Sabadell, Sant Cugat i Rubí ja han signat la petició en aquesta prova pilot a Bellaterra que juntament amb d’altres celebrades al Vallès Occidental serviran per desplegar completament la campanya.
En la Petició es demana al Parlament de Catalunya que emprengui les iniciatives polítiques per tal que es pugui celebrar una consulta democràtica i vinculant no més tard del maig de 2014 on es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui estat independent. I si això no és possible, que siguin els representants del poble català al Parlament de Catalunya que declarin la independència.
El Dret de Petició es fonamenta en els principis de la Democràcia, les Llibertats Individuals, la Declaració Universals dels Drets Humans i l’ordenament vigent, el Dret de Lliure Determinació, el Dret Internacional i la Doctrina del Tribunal Internacional de la Haia entre d’altres resolucions. Per tant, la declaració d’Independència no vulnera el Dret Internacional.
Us animem a exercir el vostre dret tot signant el vot per la Independència.
Bellaterra per la Independència
Comunicació

vot-del-toni-albc3a0-a-bellaterra