La participació a les 18:00 al Vallès Occidental és 7,5 punts més alta que el 2012

La participació a les 6 de la tarda segueix sent més alta que a la mateixa hora fa 3 anys.

  • Catalunya: 63,18% (+7 respecte 2012)
  • Vallès Occidental: 63,86% (+7,5 respecte 2012)
  • Sabadell: 64,92% (+7 punts respecte 2012)
  • Terrassa: 62,31% (+7 punts respecte 2012)