Atenció, ajornament de la presentació del llibre “Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme”a Sant Cugat previst pel 2 de novembre

Sant Cugat per la Independència (SCxI)

Atenció: la presentació del llibre “Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme”, prevista pel proper dilluns 2 de novembre a l’auditori de la Casa de Cultura, s’ha d’ajornar per un imprevist personal d’un dels participants a l’acte

Ben aviat us informarem de la nova data. 

Gràcies i disculpeu les molèsties.


ACTE AJORNAT: Presentació del llibre

“Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme”

LluísCompanys_JMFigueres

View original post

A Sabadell, el dijous 5 de novembre, Vicent Partal presenta el seu llibre “9N desclassificat”

SONY DSC

Ens plau de convidar-vos a la xerrada que farem a Sabadell dijous vinent dia 5 de novembre amb en Vicent Partal, director de Vilaweb. Entre altres coses, ens parlarà del seu llibre 9N. Desclassificat. Història secreta d’una votació revolucionàriaEns trobarem al Casal Pere Quart (Rambla, 69; vegeu el mapa) a 2/4 de 8 del vespre.

Com molts ja sabeu, Vicent Partal, periodista i director del diari digital Vilaweb, fou cofundador del setmanari El Temps el 1983, va formar part del Diari de Barcelona i de Televisió Espanyola, on s’especialitzà en temes de política internacional. Com a reporter i corresponsal va cobrir esdeveniments arreu del món,com ara la caiguda del mur de Berlín, el cop d’estat a l’URSS i les independències dels països bàltics, la guerra dels Balcans, la revolta dels estudiants de Pequín, la fi de l’apartheid a Sud-àfrica, l’inici de l’autonomia palestina, el conflicte al Kurdistan o diverses eleccions als Estats Units. Pels seus coneixements, experiència i sentit crític, poder xerrar una estona amb ell sobre el procés i altres temes és tot un privilegi. A més, hi haurà la possibilitat de comprar el llibre i que l’autor ens el signi.

Òmnium celebra la proposta d’inici del procés d’independència

Òmnium Cultural celebra la proposta de resolució d’inici del procés d’independència presentada aquest matí per Junts pel Sí i la CUP al Parlament de Catalunya, després d’haver escoltat el mandat democràtic de les eleccions del 27 de setembre passat.
L’entitat espera que la proposta aconsegueixi la setmana vinent el màxim de vots possibles al Parlament i fa una crida a totes les forces polítiques favorables al procés constituent a donar-hi suport.
Òmnium espera que sigui el primer pas per a la recuperació de lleis aprovades pel Parlament de Catalunya que han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional espanyol, com el decret de pobresa energètica, l’impost de la Generalitat sobre els dipòsits bancaris o la llei de l’Agència Tributària de Catalunya.
Finalment, Òmnium reitera el seu compromís amb la construcció de la República Catalana, mitjançant la mobilització i la suma de voluntats per fer un país nou i millor.

IMG_3369

Comunicat de l’ANC en relació a proposta de resolució de Catalunya per Junts pel Sí i les CUP

Declarem la nostra satisfacció i el nostre ple acord amb la proposta de resolució presentada al registre del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí i la Candidatura d’Unitat Popular en tant que recull la voluntat i l’esperit de la majoria de ciutadans que el passat 27S ens vàrem expressar de manera inequívoca a les urnes.
Encoratgem als grups parlamentaris que disposen de la majoria sorgida d’aquestes eleccions a no fer cap pas enrere i a debatre i aprovar l’esmentada Resolució en el menor temps possible. Animem també a donar-hi suport a aquells altres representants de la sobirania popular que s’han compromès electoralment amb iniciar a Catalunya un procés constituent.
Rebutgem un cop més les habituals amenaces formulades pel president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy. En coherència amb el compromís de l’ANC d’impulsar el procés social i polític cap a la independència, manifestem la voluntat de mobilitzar la societat catalana davant qualsevol atac contra les nostres institucions representatives i de govern.
Fem una crida a tots els actors socials del nostre país a trobar les complicitats i els acords necessaris per defensar l’actuació del Parlament de Catalunya en el camí de la construcció d’un procés constituent no subordinat.
Dimarts, 27 d’octubre de 2015

  

Aquesta és la declaració d’inici del procés acordada entre Junts pel sí i la CUP perquè l’aprovi el Parlament

Tot i que està oberta a canvis per sumar més adhesions si fos el cas. 

TEXT DE LA DECLARACIÓ
El Parlament de Catalunya:

PRIMER.- Constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria d’escons de les forces parlamentàries amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i amb una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

SEGON.- Declara solemnement l’inici del procés de creació de l’estat català independent en forma de república.

TERCER.- Proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.

QUART.- Insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

CINQUÈ.- Considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

SISÈ.- Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder constituent, reitera que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui considera deslegitimat i sense competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya votat prèviament pel poble en referèndum, entre d’altres.

SETÈ- Adoptarà les mesures necessàries per obrir aquest procés de desconnexió democràtica, massiva, sostinguda i pacífica amb l’Estat espanyol de tal manera que permeti l’empoderament de la ciutadania a tots els nivells i en base a una participació oberta, activa i integradora.

VUITÈ.- Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d’aquesta Cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

NOVÈ.- Declara la voluntat d’inici de negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’una estat català independent en forma de República i, així mateix, ho posa en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.


ANNEX

 1. Pobresa energètica
  Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur Govern desplegarà les mesures per evitar la pobresa energètica aprovades a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en si­tuació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
 2. Habitatge
  Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur Govern treballarà en l’aplicació del nou marc normatiu que re­gula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur Govern es compromet a garantir ei principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.
  Així mateix, de forma urgent, es realitzaran modificacions normatives per tal de fer efectives les previsions de la Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les Meses de valoració per l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats especials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 3. Sanitat
  En l’àmbit de les polítiques de salut per a tota la ciutadania, el futur Govern garantirà l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, mitjan­çant el CatSalut, a totes les persones que viuen a Catalunya.
  Cap persona en podrà quedar exclosa per raons d’origen, tinguin o no la con­dició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, i amb indepen­dència de si consten o no al padró. Així mateix, cap ciutadà no es veurà privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
  D’acord amb les diferents resolucions aprovades per aquest parlament, no es realitzaran nous concursos per a la gestió de Centres d’Atenció Primària.
 4. Educació
  El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat con­tra bona part de l’articulat de la LO 8/2013 de 9 de desembre de Millora de la Qualitat Educativa, recurs que va ser admès a tràmit el passat 3 d’abril del 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava com els preceptes indicats de la LO 8/2013 són contraris a les competències establertes en favor de la Generalitat de Catalu­nya, al model educatiu català determinat per la LEG i als consensos obtinguts per la comunitat educativa en el seu conjunt. En coherència amb aquest re­curs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i respecte de les competències establertes en favor de les admi­nistracions catalanes i per mantenir-­hi els consensos obtinguts per la comunitat educativa en el seu conjunt.
 5. Garantia de les llibertats públiques
  El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat con­tra alguns articles de la LO 4/2015 de Seguretat Ciutadana, recurs que va ser admès a tràmit el passat 21 de Juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava com els preceptes indicats de la LO 4/2015 són contraris a drets fonamentals previstos en els textos internacionals com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Europeu dels Drets Humans i la Jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i, respecte dels drets fonamentals esmentats.
 6. Administracions locals
  Amb l’afany de garantir les plenes competències de les Administracions Locals catalanes per servir l’interès general, el futur Govern proporcionarà les eines de suport necessàries per deixar sense efecte els preceptes de la LRSAL (Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostaria dictada en desenvolupament del article 135 de la Constitució Espanyola) relatius a la limitació de competències als ens locals, els de control del cost dels serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
 7. Persones refugiades
  A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen les per­ sones refugiades, el futur Govern generarà un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats (AGNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones més enllà de les decisions adopta­ des al respecte pel Govern espanyol.
 8. Avortament
  En matèria de dret a l’avortament, el futur govern es regirà pel que estipula la Llei 17/2015, de 21 de Juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
  Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur Govern, entre altres mesures, establirà vies de negociació per tal de re­duir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
  Prioritàriament, el futur Govern impulsarà la renegociació de tots els finança­ments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur Govern insta­ rà els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjan­çant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
  Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Ge­neralitat que es pugui aprofitar per finançar un pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar i contrastar la seva utilitat en moments on atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generali­tat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revi­ sió de programes aniran íntegrament dedicats a un pla de xoc social.
  Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern crearà̀ un grup de treball obert als grups parlamentaris. Així mateix, el futur govern establirà̀ un calendari de reunions amb els respon­ sables de la banca resident per estudiar la possibilitat de renegociació del pa­gament dels interessos amb finalitats socials.

Bellaterra, 24 octubre. Correllengua 2015

Bellaterra té una història ben arrelada en la reivindicació de la llengua catalana. Els Jocs Florals del 1858 van ser el símbol de la Renaixença a Catalunya. Quasi 100 anys després Bellaterra en feia bandera com a símbol de l’amor per la nostra llengua. El 1948 els seus veïns van tenir la gosadia d’organitzar uns Jocs Florals, quan era ben present la repressió franquista. Aquella empenta estava del tot relacionada amb l’amor a la llengua. És per això que com a bellaterrencs ens adherim al Correllengua 2015 i ens fem nostra la seva reivindicació. Aquest és un paràgraf del manifest en favor de la llengua catalana escrit pel bellaterrenc Ignasi Roda que s’ha llegit en el Correllengua d’enguany, organitzat per diverses entitats bellaterrenques i amb notòria participació de veïns i veïnes de la població.

Actrius i actors de Bellaterra han presentat un fragment de l’espectacle “Perquè vull!, basat en textos d’Ovidi Montllor. Les cançons del cantautor d’Alcoi prenen una nova volada narrades en prosa alhora que es carreguen de matisos amb la paraula dita.

La llengua és el fil d’acer que ens lliga al nostre futur nacional, és la trama i l’ordit del nostre teixit humà i territorial, és el brodat de la nostra prosperitat i justícia social”, escriu en Salvador Cardús al Manifest del Correllengua 2015. Res més cert i estimulant per seguir reivindicant la normalitat de la llengua catalana. Atesa la fragilitat als territoris de la seva parla, ben segur que el lluitador Ovidi encara exclamaria el Perquè vull!, amb l’irrenunciable desig de canviar el present que no agrada.

Perquè vull!

Defensem la llengua catalana.

Perquè vull!

Cerquem un futur millor amb adéu al passat. Bon vent… i barca nova!

Perquè vull!

Perquè volem!

Llengua, cultura i llibertat!

Bellaterra per la Independència

Comunicació

ANC Vallès Occ copia

1 de novembre, l’ANC de Sant Cugat participa al Correllengua 2015

Sant Cugat per la Independència (SCxI)

El proper diumenge 1 de novembre s’organitza a Sant Cugat el CORRELLENGUA 2015 amb l’objectiu de mostrar la vitalitat de la llengua catalana i fomentar-ne l’ús social.

L’ANC de Sant Cugat també hi col·labora amb una parada informativa durant el matí, de 11:00 a 14:00 hores, a la Plaça Octavià.

Programa

11:00 h Expositors d’entitats de llengua i cultura catalanes
11:30 h Activitats infantils amb els Geganters i Plataforma per la Llengua
12:30 h Vermut de cultura popular amb el Grup Mediterrània i els Bastoners
14:00 h Lectura del manifest del Correllengua 2015
14:15 h Dinar popular amb actuació de màgia. Tot seguit sobretaula de glosa improvisada
18:00 h Concert de música en català
19:30 h Final de festa amb els Gausacs i els Diables de Sant Cugat

Per a poder organitzar la parada necessitem voluntaris. Si ens voleu ajudar us podeu inscriure en aquest enllaç. Gràcies!

20151024120542

View original post

2 de novembre, presentació a Sant Cugat del llibre “Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme”

Sant Cugat per la Independència (SCxI)

El proper 2 de novembre, a les 19 hores, tindrà lloc a l’auditori de la Casa de Cultura de Sant Cugat (carrer de Castellví, 8) la presentació del llibre

“Lluís Companys, de la revolució social al nacionalisme”

a càrrec del seu autor, el santcugatenc Josep Maria Figueres, doctor en història, professor d’història del periodisme a la UAB i escriptor.

Pocs dies després de commemorar el 75è aniversari de l’afusellament de Lluís Companys, pensem que és un molt bon moment per a presentar aquest llibre i conèixer aspectes de la vida i de l’entorn històric del president Companys.

Us hi esperem!


LluísCompanys_JMFigueres

View original post

29 d’octubre, conferència col·loqui del jutge Santiago Vidal a Sant Cugat

Sant Cugat per la Independència (SCxI)

L’ANC de Sant Cugat i Òmnium de Sant Cugat han organitzat, pel proper dijous 29 d’octubre a les 7 del vespre, una conferència col·loqui de molt alt nivell: el jutge Santiago Vidal ens parlarà sobre

“El marc constitucional de la nova República Catalana”

L’acte serà presentat per l’historiador santcugatenc Josep Maria Figueres, i tindra lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya, carrer de Jaume I, s/n

Us hi esperem!

20151020005759

View original post

Bellaterra, 24 octubre. Correllengua 2015

Des de fa 19 anys, el correllengua treballa per a la difusió de l’ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana des d’una aposta lúdica, festiva, transversal i participativa.

Enguany coincidint amb el 20è aniversari del comiat del poeta, cantant i actor Ovidi Montllor, el Correllengua 2015 és dedicat a ell, una de les figures més versàtils del país i compromeses en la defensa de la terra.

Dissabte, 24 d’octubre, a Bellaterra també el volem celebrar.

19:00 Sortida de la flama del local del CAU Bellaterra cap a la plaça del Pi.

19:05 Arribada de la flama a la plaça del Pi.

Penjada d’un cartell fet pels nens del CAU amb una cita de l’Ovidi.

19:10.Benvinguda per part dels organitzadors i lectura del Manifest del Correllengua 2015.

19:15 Lectura del Manifest del Correllengua de Bellaterra.

19:20 Lectura de cançons i poemes de l’Ovidi per part de diverses persones.

19: 30 Sortida de la flama portada per un grup de corredors cap a Cerdanyola (fins la plaça rodona de la UAB de la RENFE, passat el pont de l’autopista) on s’entregarà el relleu a la gent de Cerdanyola.

Ara més que mai, llengua, cultura i llibertat.

Us hi esperem!

Bellaterra per la IndependenciaDiapositiva 1

Milers de persones reiteren el suport a la democràcia i acompanyen a Artur Mas

Milers de ciutadans han seguit la convocatòria de l’ANC, Òmnium, ACM i l’AMI i s’han concentrat avui al matí a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport a la democràcia i a l’actual president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, qui ha anat a declarar com a imputat per la consulta del 9N. 

A banda dels milers d’assistents, uns 500 càrrecs electes del món local, entre alcaldes, regidors i presidents de Diputacions, també han volgut expressar la seva solidaritat amb els encausats i el seu compromís amb les institucions catalanes, acudint a la cita just després de retre homenatge al monument de Lluís Companys, el dia del 75è aniversari del seu afusellament.

Els màxims representants de les entitats convocants s’han dirigit a la premsa per denunciar la “judicialització de la justítica” ja que, “quan la política acaba als jutjats” vol dir que “la democràcia espanyola té un problema”, segons ha comentat Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana.

En referència al comunicat emès pel TSJC denunciant les concentracions, el mateix Sànchez ha recordat que “no es pot limitar el dret a manifestació” i que “sortirem al carrer els cops que faci falta”. 

Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Quim Torra, ha definit la mobilització com una “manifestació en un dia que no hauria d’haver passat mai” i, en absolut, com una “una pressió al TSJC”. Torra ha repetit que l’objectiu de l’acte és mostrar “la nostra solidaritat amb unes persones que estan imputades per fer el que els vam demanar que fessin”.

  

Comunicat en relació a la nota del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis, com a entitats organitzadores de les concentracions en suport a les institucions catalanes arran de les imputacions pel 9N, manifestem que: 

 • El comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
 • La convocatòria de les mobilitzacions del dimarts 13 d’octubre, així com la de dijous 15, l’han dut a terme l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. En cap cas, tal com s’afirma al comunicat del TSJC, han estat instigades o liderades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
 • L’objectiu de les concentracions és el de fer-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N i mostrar el suport a les persones imputades per haver complert amb el mandat democràtic sorgit de les urnes. 
 • Denunciem la judicialització a la qual s’ha vist sotmès el procés polític que es viu a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l’escocès, en què la resposta a un conflicte polític ha estat política, l’Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar als catalans i catalanes sobre el futur polític del país. Una actitud que referma la necessitat d’avançar cap a la República Catalana complint amb el mandat sorgit a les urnes el 27S.
 • El comunicat pretén desviar l’atenció sobre l’arrel del problema: la manca de qualitat democràtica de l’Estat espanyol i el fet que tres representants polítics estiguin imputats per dur a terme una consulta democràtica.
 • El dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions del passat dimarts es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
 • Les entitats convocants valorem molt positivament la gran resposta a les mobilitzacions celebrades aquest dimarts i fem una crida a omplir de nou els carrers amb la concentració d’aquest dijous 15 d’octubre davant del TSJC.

ANC, ÒC, AMI i ACM, 14 d’octubre del 2015