El Ple de l’Ajuntament de Sabadell aprova per majoria absoluta una moció de petició de l’exercici del dret a decidir

El dimarts, 6 de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar una moció per l’exercici del dret a decidir de Catalunya, impulsada per l’ANC a Sabadell (SBDxI) i presentada i aprovada conjuntament per tots els grups municipals del consistori (PSC, CiU, EpS, ICV i EuiA) excepte el PP. La moció posa de manifest la voluntat de quasi totes les forces polítiques de la ciutat per respectar, defensar i treballar per l’exercici del dret més bàsic i fonamental d’una societat democràtica: el dret a decidir.

Des del’ANC a Sabadell-SBDxI volem manifestar la nostra satisfacció per la voluntat de consens i diàleg manifestada pels grups municipals de PSC, CiU, EpS, ICV i EuiA, i el nostre agraïment pel seu suport a la nostra petició, especialment tenint en compte les diferents opcions polítiques que cada un d’ells representen.

Els acords aprovats són els següents:

1- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Sabadell a totes aquelles iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el treball i la concreció de l’exercici al dret a decidir del poble català.

2- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que iniciïn, en el termini de temps més breu possible, els tràmits per obrir el procés per a la celebració d’una consulta d’autodeterminació garantint la legalitat del procés.

3- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya la creació d’una comissió, amb la participació de totes les forces polítiques, que garanteixi la informació completa de les implicacions de cadascuna de les opcions plantejades a la consulta d’autodeterminació.

4- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn els tràmits per a la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya.

5- Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de l’Estat com de la Generalitat i vetllar especialment en el cas dels de titularitat de l’Ajuntament de Sabadell, l’exercici de la seva funció informativa en un marc d’estricta neutralitat envers les diferents opcions plantejades en una futura consulta d’autodeterminació.

6- Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, i a les entitats de Sabadell, a les entitats municipalistes (FMC, i ACM), a l’AMI, i a l’Assemblea Nacional Catalana, així com donar publicitat dels presents acords a través del mitjans de comunicació.