Ser voluntaris en el procés de participació del 9N comporta algun risc per als funcionaris?

La sectorial Secretaris, Interventors i Tresoreres de l’Administració Local ha elaborat aquest document.

La Generalitat de Catalunya està dissenyant un procés participatiu pel proper 9 de novembre, per tal que els ciutadans de Catalunya manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Per poder-ho fer, ha iniciat una campanya de captació de voluntaris que possibiliti que aquest procés participatiu es pugui desenvolupar de forma normal en tots els municipis de Catalunya, facilitant així la màxima participació possible.

Molts empleats públics, tant de la Generalitat de Catalunya, com de l’Estat i les Entitats que conformen l’Administració Local, volen formar part del col·lectiu de voluntaris. Especialment important és la participació dels empleats públics locals, per la seva llarga experiència en processos electorals, que podrien tenir un contingut si menys no logístic, al procés que s’inicia.

Alguns d’aquests empleats públics han manifestat la seva temença en relació a les conseqüències d’actuar de forma activa com a voluntaris en el procés de participació. I això per la possible afectació de la suspensió de la consulta inicialment convocada també pel dia 9 de novembre.

En aquest sentit hem de donar una imatge de tranquil·litat i de seguretat. En aquests moments no existeix cap tipus de resolució, ni per part de cap autoritat competent, ni per part de cap òrgan jurisdiccional, que impedeixi o suspengui el procés de participació iniciat. Tenint en compte que l’ha iniciat la Generalitat de Catalunya en base a la normativa pròpia de procediment administratiu i participació ciutadana (bàsicament la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions catalanes), hem de concloure que el procés compleix amb totes les garanties que exigeix la normativa, i el fet de participar-hi no pot comportar cap conseqüència ni en l’ordre penal ni en l’administratiu. Mentre aquesta situació es mantingui, no existeix doncs cap inconvenient jurídic en la participació com a voluntari. És més, és del tot aconsellable que per tal de facilitar l’operatiu logístic del procés, hi intervinguin els funcionaris municipals que tenen experiència en els processos electorals. I a més aquesta actuació incrementarà la imatge de credibilitat del procés.

IMG_3297.JPG