Formulari per demanar el cessament de Vidal-Quadras al president del Parlament Europeu

El formulari per enviar una petició de cessament de Vidal-Quadras al president del Parlament Europeu l’hem tancat havent aconseguit 85.000 visites en 4 dies. És una resposta ràpida i massiva per donar a conèixer al president del Parlament Europeu Martin Schulz els plantejaments militaristes del seu vicepresident. Des d’ara l’ANC intentarà arribar per altres mitjans igualment eficaços als membres del Parlament.

Gràcies per haver participat!

Comproveu l’impacte que ha tingut la campanya: cliqueu aquí

El text que s’ha enviat al president del Parlament Europeu Martin Schulz  < president@europarl.europa.eu > és aquest:

Dear sir, 

As a Catalan and European, I want to express the great concern caused by the statements made today (28th September 2012) by Mr. Alejo Vidal-Quadras, member of the European Parliament.  He is against the Catalans’ right to decide their national future, asking for  a Spanish army-led action  against Catalonia, its citizens and its democratic institutions if we decide democratically to secede from Spain. 

As you can understand, Mr Alejo Vidal-Quadras’ statements are clearly from a non-democratic minded person, and they dangerously remind me of the fascist military regime of Franco’s dictatorship. Furthermore, that speech puts the European Parliament democratic prestige in a total disrepute. 

I hope you will take the proper actions to discipline Vice-President Vidal-Quadras and prevent future similar non-democratic attitudes by other European Parliament members. 

As a Catalan I expect a clear declaration of the European Parliament against the use of armed force against nations implementing  the most basic democratic and human rights: self-determination.

Yours sincerely, 

_________________________________

traducció al català:

Benvolgut senyor,

Com a català i europeu, vull expressar la gran preocupació que han causat les declaracions d’avui (28 de setembre de 2012) del Sr Alejo Vidal-Quadras, membre del Parlament Europeu. Ell és contrari al dret dels catalans a decidir el seu futur nacional i ha proposat que l’exèrcit espanyol actuï en contra de Catalunya, dels seus ciutadans i de les seves institucions en cas que decidim democràticament separar-nos d’Espanya.

Com es pot entendre, les declaracions del Sr Alejo Vidal-Quadras són clarament d’una persona que no accepta el sistema democràtic i recorden perillosament el règim militar feixista de la dictadura de Franco. A la vegada, aquest discurs posa el prestigi democràtic del Parlament Europeu en entredit.

Espero que es prenguin les accions disciplinàries apropiades en contra del vicepresident Vidal-Quadras i que s’evitin en un futur actituds antidemocràtiques similars per part d’altres membres del Parlament Europeu.

Com a català espero una declaració clara del Parlament Europeu oposant-se a l’ús de la força armada contra les nacions i l’aplicació d’un dels més elementals drets democràtics i humans: l’autodeterminació.

El saluda atentament,

Més informació:

  • Letter to President Martin Schultz Signed by MEPs Ramon Tremosa and Raül Romeva, and former MEP Oriol Junqueras
  • Aquestes són les declaracions d’Alejo Vidal-Quadras: