Es constitueix “SITxCAT” la sectorial de l’ANC formada per secretaris, interventors i tresorers de l’administració local

L’Assamblea Nacional Catalana ja té una nova sectorial, la SITxCAT, formada per Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local (SITAL) constituïda el passat 11 de gener de 2014 a Vilafranca del Penedès. Es tracta d’un col·lectiu format per funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, que són els màxims responsables de les administracions locals de l’Estat Espanyol en l’àmbit de la fe pública, l’assessorament legal, el control i fiscalització de la gestió econòmica-financera i pressupostària i la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació. Un col·lectiu seleccionat per oposicions d’àmbit estatal, convocades per l’Estat, i que presten els seus serveis professionals a les entitats locals.

Aquest fet té una especial transcendència, ja que tal i com van exposar des de SITxCAT el dia de la seva constitució, “d’una forma il·lustrativa podem dir que una part del col·lectiu professional que té entre d’altres la responsabilitat de l’aplicació de la normativa estatal d’àmbit local a Catalunya, aposten clarament per una Catalunya independent i es comprometen a treballar per aquest objectiu”.

La primera assemblea de la Sectorial SITAL per la Independència es farà el proper dissabte dia 8 de febrer a les 12 del migdia al claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès, on es concretaran les línies de treball per col·laborar de forma eficient en el procés cap a una Catalunya independent.

SITxCAT vol treballar bàsicament en els següents àmbits:

1.- Col·laboració en el procés de consulta. Argumentari jurídic. En aquest àmbit, com a col·lectiu professional afirmen que la cessió del padró d’habitants a la Generalitat de Catalunya per a fer un cens electoral, és jurídicament obligatòria d’acord amb la normativa local actual

2.- L’I+1 a l’àmbit de l’administració local.Continuïtat serveis bàsics locals.

3.-Hisendes locals/Agència Catalana Tributària

4.- Línies bàsiques del futur dels governs locals de Catalunya